Prevalentie van de protozoa Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Cystoisospora belli of Cycloisospora voor als verwekker van diarree in de algemene populatie en/of huisartspraktijk.

ICPC

D11

Naam van de richtlijn

Acute diarree

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

Prevalentie van de protozoa Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Cystoisospora belli of Cycloisospora voor als verwekker van diarree in de algemene populatie en/of huisartspraktijk.

Korte titel

Prevalentie protozoa diarree.

Achtergrond

Het is onduidelijk hoe vaak de protozoa Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Cystoisospora belli of Cycloisospora voorkomen als verwekker van diarree in de algemene populatie en/of huisartspraktijk. Het laatste bevolkingsonderzoek dateert uit 2001.

Uitgangsvraag PICO

P

patiƫnten met diarree in de huisartspraktijk

I

fecesonderzoek naar protozoa

C

-

O

percentages voorkomen verschillende protozoa

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft inzicht in de percentages van voorkomen van de protozoa Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Cystoisospora belli of Cycloisospora bij diarree in de algemene populatie/huisartsenpraktijk.