Preventieve maatregelen bij wratten

ICPC

S03

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Wratten

Publicatiedatum van de richtlijn

november 2016

Onderwerp

Preventieve maatregelen bij wratten

Korte titel

Preventieve maatregelen bij wratten

Achtergrond

Het is niet bekend of het zinvol is om preventieve maatregelen te nemen bij (voet)wratten 

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met wratten

I

dragen van slippers in douche thuis en in openbare zwembaden

C

op blote voeten

O

voorkomen van voetwratten

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

duidelijkheid over nut preventieve maatregelen