Propranolol voor essentiële tremor

ICPC

N06

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

Publicatiedatum van de richtlijn

15 november 2021

Onderwerp

Propranolol

Korte titel

Propranolol voor essentiële tremor

Achtergrond

We zijn zeer onzeker of propranolol effectief is bij essentiële tremor. Propranolol is het middel van voorkeur bij essentiële tremor omdat het geregistreerd is en er de meest ervaring mee is opgedaan. Het middel is dusdanig geaccepteerd als behandeling dat het onwaarschijnlijk lijkt dat er in de toekomst nog trials gedaan gaan worden. Observationeel onderzoek zou kunnen helpen om in elk geval de juiste voorlichting aan patiënten te kunnen geven over welk deel van de patiënten verbetering merkt en in welke mate, en dat afgewogen tegen de bijwerkingen. Deze informatie kan patiënten helpen een geïnformeerde beslissing te nemen om wel of niet te starten met medicatie en huisartsen weten meer over bij welke dosis ze effect kunnen verwachten.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen met essentiële tremor.

I

Propranolol. 

C

-

O

Dosis waarbij effect optreed, beloop van de tremorernst, het functioneren en bijwerkingen. 

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationele studie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Deze informatie kan patiënten helpen een geïnformeerde beslissing te nemen om wel of niet te starten en/of door te gaan met medicatie en huisartsen weten beter bij welke dosis ze effect kunnen verwachten.