Relatie tussen mycoplasma genitalium en PID

ICPC

X74

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease

Publicatiedatum van de richtlijn

3-11-2020

Onderwerp

Mycoplasma en Pelvic Inflammatory Disease

Korte titel

Relatie tussen mycoplasma genitalium en PID

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen met waarschijnlijkheidsdiagnose PID en (vergelijkbare groep) vrouwen zonder waarschijnlijkheidsdiagnose PID.

I

Test op mycoplasma genitalium. 

C

Niet van toepassing.

O

Incidentie en prevalentie van Mycoplasma genitalium bij vrouwen met waarschijnlijkheidsdiagnose PID en vrouwen zonder PID.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek (of casecontrol, evt. prospectief).

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Betere onderbouwing diagnostiek en medicamenteuze therapie, opheldering geven over deze discussie.