Samenwerking 1e en 2e lijn

ICPC

L08

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Oktober 2019

Onderwerp

Is gestructureerde samenwerking huisarts/ fysiotherapeut/ specialist zinvol en vertaald zich dat in anders ziekte en medisch consumptie gedrag van patiënten met schouderklachten.

Korte titel

Samenwerking 1e en 2e lijn

Achtergrond

Huisarts, fysiotherapeut en orthopeed zijn nu vaak drie verschillende partijen die hun eigen denkwereld en behandelingen hebben. Als je de zorg door huisarts, fysiotherapeut en specialist goed afstemt en goede afspraken maakt (wie doet wat wanneer, wanneer consulteren/verwijzen) kan dit de zorg mogelijk verbeteren en de kosten verminderen.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met schouderklachten

I

huisartspraktijken met gestructureerde samenwerking huisarts/fysiotherapeut/ specialist

C

huisartspraktijken zonder afspraken (reguliere zorg)

O

schouderpijn, schouderfunctie, patiënttevredenheid, medisch consumptie gedrag, kosteneffectiviteit

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Bij positieve bevindingen in de verwijsparagraaf nadrukkelijk vermelden dat er duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden tussen huisarts, fysiotherapeut en specialist.