Selectieve bètablokker voor essentiële tremor

ICPC

N06

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

Publicatiedatum van de richtlijn

15 november 2021

Onderwerp

Selectieve bètablokker

Korte titel

Selectieve bètablokker voor essentiële tremor

Achtergrond

Patiënten met essentiële tremor worden bij voorkeur behandeld met propranolol. Alhoewel het bewijs voor propranolol van zeer lage kwaliteit is het middel algemeen aanvaard als voorkeursmiddel omdat het geregistreerd is en wordt aangeraden in internationale richtlijnen. Indien patiënten een contraindicatie (of er een interactie kan optreden) hebben voor propranolol wordt in de praktijk door sommige huisartsen en neurologen gestart met een selectieve bètablokker. Over het effect van selectieve bètablokkers zijn we zeer onzeker. Een trial naar selectieve bètablokkers bij deze patiënten groep ligt niet voor de hand, gezien het een zeer kleine groep betreft. Observationeel onderzoek zou kunnen helpen om in elk geval de juiste voorlichting aan patiënten te kunnen geven over welk deel van de patiënten verbetering merkt en in welke mate, en dat afgewogen tegen de bijwerkingen. Deze informatie kan patiënten helpen een geïnformeerde beslissing te nemen om wel of niet te starten met medicatie en huisartsen weten meer over bij welke dosis ze effect kunnen verwachten.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen met essentiële tremor.

I

Selectieve bètablokker.

C

-

O

Dosis waarbij effect optreed, beloop van de tremorernst, het functioneren en bijwerkingen.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationele studie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Deze informatie kan patiënten helpen een geïnformeerde beslissing te nemen om wel of niet te starten en/of door te gaan met medicatie en huisartsen weten beter bij welke dosis ze effect kunnen verwachten.