Streefwaarde bloeddruk

ICPC

K49

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard  Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2019

Onderwerp

Cardiovasculair risicomanagement

Korte titel

Streefwaarde bloeddruk

Achtergrond

Het is onduidelijk of de huidige gehanteerde streefwaarde voor bloeddruk van doorgaans 140 mm Hg de meest optimale is of dat een lagere streefwaarde voor bloeddruk betere gezondheidsuitkomsten oplevert voor patiënten met een verhoogde bloeddruk.

Trefwoorden

Bloeddruk streefwaarde

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een verhoogde bloeddruk

I

Instellen medicatie op lagere bloeddruk

C

Instellen op de huidige streefwaarde voor de bloeddruk

O

Kwaliteit van leven, sterfte, cardiovasculaire sterfte of ziekte, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wanneer een lagere streefwaarde voor bloeddruk gezondheidswinst oplevert, kan dit leiden tot een aanpassing van de aanbevelingen in de richtlijn.