Streefwaarde cholesterol bij ouderen

ICPC

K49

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard  Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2019

Onderwerp

Cardiovasculair risicomanagement

Korte titel

Streefwaarde cholesterol bij ouderen

Achtergrond

Er zijn aanwijzingen dat een lagere streefwaarde van cholesterol dan de huidige standaard CVRM bij ouderen met een verhoogd cholesterol positieve effecten kan hebben op de gezondheid van deze patiënten.

Uitgangsvraag PICO

P

ouderen met verhoogde cholesterol/LDL

I

huidige streefwaarde cholesterol

C

lagere streefwaarde cholesterol

O

kwaliteit van leven, sterfte, incidentie hart- en vaatziekten, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wanneer een lagere streefwaarde voor cholesterol bij ouderen gezondheidswinst oplevert, kan dit leiden tot een aanpassing van de aanbevelingen in de richtlijn.