Timing echografie

ICPC

L08

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Oktober 2019

Onderwerp

Wanneer is het zinvol om beeldvormend onderzoek te doen (direct of na 3 maanden behandelen) bij patiënten met subacromiaal pijnsyndroom?

Korte titel

Timing echografie

Achtergrond

Op basis van het onderzoek van Ottenheijm et al (Ottenheijm RP, Cals JW, Winkens B, Weijers RE, De Bie RA, Dinant GJ. Ultrasound imaging to tailor the treatment of acute shoulder pain: a randomised controlled trial in general practice. BMJ Open 2016;6:e011048.) is in de standaard de aanbeveling opgenomen dat echografie ingezet kan worden na 3 maanden conservatief beleid. Eerder inzetten van echografie en de patient op basis van de uitslag behandelen bleek na 1 jaar geen significant verschil te geven vergeleken met conservatief behandelde patienten. Dit onderzoek was echter underpowered. 

Mogelijk is het (voor sommige groepen patienten) toch zinvol om eerder echografie in te zetten en al op basis van de uitslag van de echografie te behandelen.

Trefwoorden

Echografie SAPS

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met subacromiale schouderklachten

I

echografie direct (in acute fase)

C

echografie na 3 maanden conservatief beleid (volgens standaard)

O

schouderpijn, schouderfunctie, medisch consumptiegedrag (3, 6, 12, 18, 24 maanden na contact huisarts)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

In de standaard uit 2019 wordt echografie aanbevolen bij patiënten met SAPS na 3 maanden conservatief beleid. Mogelijk geven de resultaten van dit onderzoek aanleiding om het moment van inzetten van echografie aan te passen.