Typen schouder patiënten

ICPC

L08

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Oktober 2019

Onderwerp

Welke typen schouder patiënten kunnen we onderscheiden?

Korte titel

Typen schouder patiënten

Achtergrond

In de Standaard uit 2008 was de indeling gebaseerd op bevindingen van het lichamelijk onderzoek. De nieuwe standaard (2019) gaat uit van een indeling gebaseerd op de anatomische regio van de klachten (subacromiaal, glenohumeraal). Echter, ook deze indeling leidt tot heterogene groepen patiënten die de eerste 3 maanden op dezelfde manier worden behandeld.

Misschien is er een andere indeling mogelijk op basis van fenotype (bijv. inflammatie, degeneratie). Zodat patiënten gedifferentieerder behandeld kunnen worden (inflammatie -> injectie, mechanische klachten -> oefentherapie) en zo de prognose verbetert kan worden.

Trefwoorden

Indeling fenotype

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met schouderklachten

I

lichamelijk onderzoek, demografische gegevens, resultaten beeldvormend onderzoek

C

-

O

clusters van patiënten (zoeken naar associaties)

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een andere indeling naar typen schouderklachten zodat groepen patiënten geselecteerd kunnen worden om gedifferentieerder te behandelen met als doel de prognose te verbeteren (meer personalised care).