Veiligheid monochloorazijnzuur bij wratten

ICPC

S03

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Wratten

Publicatiedatum van de richtlijn

november 2016

Onderwerp

Veiligheid monochloorazijnzuur bij wratten

Korte titel

Veiligheid monochloorazijnzuur bij wratten

Achtergrond

De ervaring met toepassing van monochloorazijnzuur  (MCA) bij de behandeling van wratten is beperkt. Er is een aantal casus gepubliceerd waaruit blijkt dat MCA ernstige bijwerkingen kan hebben. Juist bij kinderen heeft behandeling met MCA voordeel boven stikstof (minder pijn), maar juist bij kinderen zijn de ernstige bijwerkingen beschreven 

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met wratten (kinderen en volwassenen)

I

behandeling met MCA

O

ernstige bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Duidelijkheid over toxiciteit van MCA bij kinderen en volwassenen