Verwijsmodel/diagnostische beslisregel RA

ICPC

L88

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Artritis

Publicatiedatum van de richtlijn

November 2017

Onderwerp

Verwijsmodel/diagnostische beslisregel reumatoïde artritis voor huisartsen.

Korte titel

Verwijsmodel/diagnostische beslisregel RA.

Achtergrond

Een in de huisartsenpopulatie ontwikkelde en gevalideerde diagnostische beslisregel die huisartsen helpt te bepalen hoe groot de kans is dat een patiënt met artritis/artralgie reumatoïde artritis heeft ontbreekt, terwijl vroegbehandeling met DMARD’s de prognose aanzienlijk
verbeteren.

Uitgangsvraag PICO

P

Algemene populatie/Nederlandse huisartspopulatie met gewrichtsklachten met vermoeden van artritis.

I

Patiënten met bepaalde kenmerken.

C

Patiënten zonder bepaalde kenmerken.

O

Vóórkomen van reumatoïde artritis.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Invloed op aanbevelingen betreffende diagnostiek (bv waarnaar vragen in anamnese) en verwijscriteria.