Vóórkomen van schouderklachten bij subgroepen d.m.v. Big Data

ICPC

L08

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Oktober 2019

Onderwerp

Kansen met Big Data onderzoek: Vóórkomen van schouderklachten in groepen mensen met bepaalde aandoeningen of die bepaalde medicamenten gebruiken.

Korte titel

Vóórkomen van schouderklachten bij subgroepen d.m.v. Big Data

Achtergrond

Op dit moment vindt onderzoek naar schouderklachten plaats op basis van hypotheses en met klassieke onderzoeksmethoden. De aantallen geïncludeerde patiënten zijn vaak laag.  Een nieuwe manier van dataverzameling met behulp van Big Data (met grotere aantallen patiënten) en Artificial Intelligence (AI) kan mogelijk nieuwe verbanden aantonen. Bijvoorbeeld samenhang met andere aandoeningen of mogelijke (preventieve) werkzaamheid van middelen bij schouderklachten die niet direct als voor de hand liggend geduid worden (denk bijv. aan de antidepressiva bij neuropatische pijn).

 

Associaties aantonen met deze nieuwe onderzoeksmethoden kan inzicht geven in de etiologie van schouderklachten en ideeën generen voor mogelijke nieuwe behandelvormen.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Big data onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Op basis van het onderzoek kunnen nieuwe theorieën ontstaan over de etiologie van schouderklachten en mogelijke nieuwe behandelvormen. Die hypotheses moeten dan eerst getest worden in ander onderzoek voordat het consequenties heeft voor de richtlijn.