Wat is de meest optimale behandelduur met alfablokkers na katheterisatie?

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2022

Onderwerp

Meest optimale behandelduur met alfablokkers na katheterisatie.

Korte titel

Katheterisatie: behandelduur alfablokkers

Achtergrond

Hoe lang een alfablokker door gegeven dient te worden na katheterisatie is onbekend. Op basis van consensus in de huidige NHG-richtlijn is het advies na twee weken te evalueren of resterende aspecifieke mictieklachten aanwezig zijn. Zo niet, dan is het advies om de alfablokker te stoppen, maar wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.

Uitgangsvraag PICO

P

mannen bij wie na een katheterisatie i.v.m. acute urineretentie de verblijfskatheter succesvol is verwijderd en geen relevante mictieklachten hebben

I

staken alfablokker twee weken na verwijdering verblijfskatheter

C

continueren alfablokker

O

recidief acute urineretentie, aanwezigheid mictieklachten, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een beter inzicht in de beste behandelduur met een alfablokker en katheterisatie.