Wat is de plaatsbepaling voor aanvullende diagnostiek (zoals uroflowmetrie) in de huisartsenpraktijk?

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2022

Onderwerp

De plaatsbepaling van uroflowmetrie in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Diagnostiek mictieklachten: uroflowmetrie

Achtergrond

In de eerste lijn wordt er geen aanvullend onderzoek aanbevolen bij mannen met aspecifieke mictieklachten. In de tweede lijn wordt dit wel gedaan. Hierbij valt te denken aan uroflowmetrie gevolgd door echografisch onderzoek van de blaas om plaspatroon te onderzoeken en residu na mictie vast te stellen. Het is onduidelijk of het zinvol is om deze diagnostiek (in bepaalde gevallen) uit te voeren in de huisartsenpraktijk. Verondersteld wordt dat de uitkomst van deze diagnostiek het beleid van de huisarts beïnvloedt.

Uitgangsvraag PICO

P

mannen met mictieklachten in de huisartsenpraktijk

I

uroflowmetrie

C

geen uroflowmetrie

O

mate waarin uitkomst beleid van de huisarts verandert

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een plaatsbepaling van uroflowmetrie bij patiënten met mictieklachten in de huisartsenpraktijk.