Wat is het effect op het vóórkomen van late complicaties bij vrouwen bij niet behandelen van een asymptomatische chlamydia-infectie?

ICPC

Y71

Naam van de richtlijn

NHG Standaard Het soa-consult

Publicatiedatum van de richtlijn

september 2022

Onderwerp

Effect op vóórkomen late complicaties bij vrouwen bij niet behandelen van asymptomatische chlamydia-infectie

Korte titel

Niet behandelen asymptomatische chlamydia-infecties

Achtergrond

Er bestaat internationaal twijfel over in welke mate een laagdrempelig testbeleid bij asymptomatische patiënten bijdraagt aan het voorkomen van late complicaties van chlamydia-infecties [Unemo 2017]. Sommige experts pleiten voor meer aandacht voor infectieziekte-preventie in plaats van infectiepreventie, waarbij meer aandacht is voor bestrijding van ziekte in plaats van bestrijding van (vaak asymptomatische) ziekteverwekkers: een paradigma-shift [Van Bergen 2021]. Hoewel chlamydia ook complicaties geeft bij mannen, zijn complicaties bij mannen zeldzaam. Het doel van chlamydia-bestrijding richt zich op de preventie van late complicaties bij vrouwen: PID, chronische buikpijn, tubaire factor infertiliteit en EUG. Het is onduidelijk hoe vaak de bovengenoemde complicaties precies voorkomen en hoe behandeling van asymptomatische patiënten die percentages beïnvloedt. In hoeverre een laagdrempelig testbeleid bij asymptomatische patiënten het risico op late complicaties verkleint is ook niet bekend. 

 

  • Unemo M, Bradshaw CS, Hocking JS, De Vries HJC, Francis SC, Mabey D, et al. Sexually transmitted infections: challenges ahead. Lancet Infect Dis 2017;17(8):e235-e279. 
  • Van Bergen JEAM, Hoenderboom BM, David S, Deug F, Heijne JCM, Van Aar F, et al. Where to go to in chlamydia control? From infection control towards infectious disease control. Sex Transm Inf 2021;97:501-6. 

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen met een asymptomatisch chlamydia-infectie

I

antibiotische behandeling

C

geen behandeling

O

late complicaties, zoals fertiliteitsproblemen, PID, EUG en chronische buikpijn

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Met behulp van de uitkomsten kan bepaald worden of afgezien kan worden van behandeling bij asymptomatische patiënten met een Chlamydia-infectie.