Zijn moderne wondbedekkers beter dan klassieke methoden (Engels pluksel met indifferente zalf)? Kan er op basis van betere onderbouwing wel een keuzetabel gemaakt worden?

ICPC

S97

Naam van de richtlijn

Ulcus cruris venosum

Publicatiedatum van de richtlijn

2010

Achtergrond

In de standaard is gekozen voor moderne wondbedekkers gezien deze voor een vochtig wondklimaat zorgen en minder frequent verwisseld hoeven te worden. Er is meer onderzoek nodig naar effectiviteit.