(Zon)licht en acne

ICPC

S96

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acne

Publicatiedatum van de richtlijn

April 2017

Onderwerp

Effectiviteit van niet medicamenteuze adviezen/zelfzorg voor acne: ultraviolette straling

Korte titel

(Zon)licht en acne

Achtergrond

Overtuigend wetenschappelijk bewijs dat zonlicht acne verbetert ontbreekt. Bepaalde spectra kunstmatig licht zouden een positief effect op acne kunnen hebben. Goed onderzoek ontbreekt echter.

Trefwoorden

Acne zonlicht Zelfzorg

Uitgangsvraag PICO

P

patiƫnten met acne

I

mate van blootstelling aan zonlicht

C

-

O

vermindering van aantal/ernst acnelaesies

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationeel onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Verbetering voorlichting en niet-medicamenteus beleid.