LESA's

Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Auteur(s):
Van Horssen N, Labots-Vogelesang SM, Buur VAJ, Dommers JW, Van Dijk PTM, Dijkers FW, Giesen AGM, Goedendorp ThA, De Leest K, Leurs LN, Van der Meer FJM, Vinks PW, Van Balen JAM, Lelie-van der Zande ACAM

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen zorgverleners in de eerste lijn over het actueel houden van het medicatieoverzicht. Gestreefd wordt naar een optimale situatie; om dit te bereiken zijn afspraken tussen zorgverleners nodig. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een gezamenlijk protocol.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn is het resultaat van overleg tussen diverse zorgverleners in de eerste lijn die baat hebben bij en bijdragen aan actuele informatie over medicatie en medicatiegerelateerde patiëntgegevens.
  • De LESA geeft het kader waarbinnen lokaal werkafspraken kunnen worden gemaakt om de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht te bevorderen.
  • Deze LESA is één van de instrumenten voor het invoeren van de conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens die is opgesteld op initiatief van het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in samenwerking met organisaties in de zorg. Per 1 januari 2011 wordt de richtlijn rechtsgeldig en gaat IGZ toetsen op de naleving van de richtlijn.
  • Een sluitende en veilige elektronische communicatie tussen de zorgverleners zal het uitvoeren van de aanbevelingen uit de LESA vergemakkelijken.