LESA's

Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

Auteur(s):
Faber E, Brons M, Bruring DP, Hamelijnck MAF, Jans PGW, Joppe GM, Van der Kwaak H, Meijer-Toussaint CJM, Wolswinkel N

Het NHG en KNMP beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid is het resultaat van overleg tussen huisartsen en apothekers over verdeling van verantwoordelijkheden en taken bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  • In de LESA wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving die van invloed is op dit onderwerp. Huisarts en apotheker hebben conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst de plicht om de patiënt in te lichten over de mogelijke bijwerkingen van voorgeschreven geneesmiddelen. Volgens de Wegenverkeerswet is het strafbaar om een voertuig te besturen wanneer men zodanig onder invloed is van een geneesmiddel dat dit de rijvaardigheid vermindert.
  • KNMP heeft een Contra-indicatie verkeersdeelname ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en Nederlandse wet- en regelgeving. De contra-indicatie bevat adviezen met betrekking tot rijgevaarlijke geneesmiddelen.
  • Bij eerste voorschrift en uitgifte informeren huisarts en apotheker de patiënt over de effecten van het voorgeschreven geneesmiddel.
  • Deze LESA geeft aandachtspunten die het overleg op lokaal of regionaal niveau kunnen structureren en op basis waarvan huisartsen en apothekers in regionaal verband werkafspraken kunnen maken.