LESA's

Incontinentie voor urine

Auteur(s):
Faber E, Custers JWH, Berghmans LCM, Van Dongen JJAM, Van Groeningen COM, Grupping-Morel MHM, Hogen Esch FHA, Lagro-Janssen ALM, Van Pinxteren B, Verstappen WHJM

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

Deze LESA geeft richtlijnen voor samenwerking van huisartsen en fysiotherapeuten bij het verlenen van zorg aan patiënten met klachten van onwillekeurig urineverlies – hierna kortweg urine-incontinentie genoemd – en houdt daarbij rekening met de verschillen tussen beide beroepsgroepen in taken en verantwoordelijkheden.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Incontinentie voor urine is het resultaat van overleg tussen huisartsen en fysiotherapeuten over (gedeelde) zorg aan patiënten met urine-incontinentie.
  • In de LESA worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van huisartsen en fysiotherapeuten en die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Daarnaast wordt aangegeven op welke momenten afstemming en/of samenwerking nodig is.
  • De in deze LESA beoogde doelgroep van fysiotherapeuten zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en fysiotherapeuten met extra scholing op het gebied van bekkenbodemproblematiek.
  • De huisarts kan de behandeling zelf starten of de patiënt voor oefentherapie naar de fysiotherapeut verwijzen.
  • In het kader van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) delen de werkgroepsleden het standpunt dat het proces van fysiotherapeutische diagnose en behandeling bij patiënten met klachten van urine-incontinentie niet van start kan gaan voordat er contact is geweest met de huisarts. Andere, niet door de fysiotherapeut te beïnvloeden oorzaken zoals urineweginfecties moeten eerst worden uitgesloten.
  • Deze LESA geeft aandachtspunten die het overleg op lokaal of regionaal niveau kunnen structureren en op basis waarvan huisartsen en fysiotherapeuten in regionaal verband werkafspraken kunnen maken.