LESA's

Kindermishandeling

Deze LESA is niet actueel en niet aangepast aan de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Volg dus de stappen uit de KNMG-meldcode. We overleggen met de betreffende beroepsgroepen over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

De LESA geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling.