LESA's

Ondervoeding

Auteur(s):
Mensink PAJS, De Bont MAT, Remijnse-Meester TA, Kattemölle-van den Berg S, Liefaard AHB, Meijers JMM, Van Binsbergen JJ, Van Wayenburg CAM, Vriezen JA

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Ondervoeding is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De verenigingen beogen met deze LESA betere zorg in de eerste lijn te bereiken voor volwassen patiënten met (risico op) ondervoeding door een nauwere samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en diëtisten.

Kernpunten

  • Huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen stelden deze LESA vast in landelijk overleg om betere zorg te verlenen aan patiënten met (risico op) ondervoeding. De LESA bevat een lijst met (aandachts-) punten voor het maken van regionale werkafspraken.
  • Ondervoeding leidt tot meer complicaties bij medische behandelingen en verhoogde mortaliteit.
  • Ondervoeding komt in de thuiszorg en verzorgingshuizen bij één op de vijf patiënten voor.
  • Bij onbedoeld gewichtsverlies kunnen mensen met een normaal gewicht of zelfs overgewicht toch ondervoed zijn.
  • Oedeem maskeert het gewichtsverlies.
  • Signalering van ondervoeding is bij uitstek een taak van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en de verzorgingshuizen.
  • De huisarts verwijst alle patiënten met ondervoeding naar een diëtist.