LTA's

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz


Goede onderlinge samenwerking tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de hulp voor kinderen en jongeren met psychische klachten is essentieel. Dat jeugdigen in de ggz op het juiste moment de juiste hulp krijgen is het belangrijkste doel van de Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz. De afspraken zijn bedoeld als leidraad voor de lokale en regionale samenwerking tussen hulpverleners die werkzaam zijn in wijkteams, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg, kindergeneeskundige zorg, generalistische basis jeugd-ggz en gespecialiseerde jeugd-ggz.

Kernboodschappen Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz

  • Het is van groot belang dat alle relevante hulpverleners binnen het brede domein jeugdhulp rondom een patiënt met elkaar samenwerken om goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bewerkstelligen.
  • Maak, als er meerdere hulpverleners bij de jeugdhulp betrokken zijn, duidelijke afspraken wie van de rollen als eerste aanspreekpunt fungeert, de zorg coördineert en wie de regie voert.
  • Medebehandelende hulpverleners informeren elkaar bij de start, over de voortgang en bij afsluiting van de behandeling.

Waar te vinden

De volledige versie van de samenwerkingsafspraken en de samenvatting is te vinden op de website van Akwa GGZ.