LTA's

Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze


Deze Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) geeft in het kort richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij vaginaal bloedverlies in de postmenopauze en houdt daarbij rekening met een verschil in aanpak tussen huisartsen en gynaecologen.

Onder vaginaal bloedverlies in de postmenopauze wordt verstaan vaginaal bloedverlies dat optreedt op een tijdstip later dan één jaar na de laatste menstruatie (de menopauze).

Belangrijkste wijzigingen

  • postmenopauzaal bloedverlies bij gebruik van tamoxifen is een indicatie voor verwijzing voor aanvullende endometriumdiagnostiek. Transvaginale echoscopie alleen is in dit geval onbetrouwbaar voor het uitsluiten van een endometriumcarcinoom.
  • recidiverend abnormaal postmenopauzaal bloedverlies dat zes weken na een eerste episode en binnen een jaar opnieuw optreedt, is een indicatie voor verwijzing naar de gynaecoloog voor aanvullende endometriumdiagnostiek.
  • beschouw postmenopauzaal bloedverlies dat na een jaar opnieuw optreedt als een nieuwe eerste episode.

Kernpunten

  • Bij elke vorm van abnormaal vaginaal bloedverlies in de postmenopauze, ongeacht de hoeveelheid, maakt de huisarts een cervixuitstrijk voor cytologisch onderzoek.
  • Bij elke vorm van abnormaal vaginaal bloedverlies in de postmenopauze, ongeacht de hoeveelheid, wordt een transvaginale echoscopie verricht.
  • De huisarts verwijst alle vrouwen met recidiverend of persisterend bloedverlies naar de gynaecoloog, ongeacht de endometriumdikte.