NHG-Standpunten

Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen


Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen als die niet in de NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen worden geadviseerd. Offlabel voorschrijven is alleen een optie als dat voor de patiënt op dat moment de best denkbare behandeling is.


Het NHG adviseert in zijn richtlijnen geregistreerde indicaties en daarnaast offlabel voorschriften als de effectiviteit en veiligheid gewogen zijn volgens een vaste werkwijze.1 Voorschrijven volgens de NHG-richtlijnen2 en het hiervan afgeleide NHG-Formularium gebeurt dus niet zonder deugdelijke afweging. Ook als u voorschrijft via het elektronisch NHG-voorschrijfsysteem zult u alleen geregistreerde indicaties en offlabel voorschriften met goede onderbouwing gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie het NHG-Standpunt Offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk, dat in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten is opgesteld. 

1 Zie Handleiding NHG-Standaarden (Ontwikkelen van NHG-richtlijnen | NHG-Richtlijnen) 
2 In dit standpunt bedoelen we met NHG-richtlijnen NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen.