NHG-Standpunten

Cannabis


Het NHG beveelt het voorschrijven van cannabis in het algemeen niet aan, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor pijnreductie of verbetering van kwaliteit van leven.

Cannabis kan wel een plaats hebben bij (pijn)klachten in de palliatieve fase. Het NHG-Standpunt Cannabis geeft (praktische) informatie over cannabis en de verschillende preparaten.