NHG-Standpunten

Farmacogenetisch onderzoek in de huisartspraktijk


Farmacogenetica onderzoekt de relatie tussen variaties in het DNA en de effecten van geneesmiddelen. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om op basis van DNA-variaties te verklaren waarom een geneesmiddel in de gebruikelijke dosering anders werkt of juist onverwachte bijwerkingen geeft. Farmacogenetisch onderzoek kan overwogen worden in bepaalde gevallen bijvoorbeeld bij het zoeken naar een verklaring voor onverwacht veel bijwerkingen of een lage effectiviteit van een geneesmiddel.

Het NHG-Standpunt Farmacogenetisch onderzoek in de huisartspraktijk geeft (praktische) informatie over wanneer en hoe farmacogenetisch onderzoek aan te vragen, de uitslag van het farmacogenetisch onderzoek vast te leggen in het huisartseninformatiesysteem en te delen met andere zorgverleners.