NHG-Standpunten

Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie


Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het herhalen van gespecialiseerde ggz-medicatie. De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen. Huisartsen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling. Herhaal alleen gespecialiseerde ggz-medicatie voor stabiele patiënten en in geval u zich daartoe voldoende bekwaam acht, een overdracht met (controle)instructie van de behandelend psychiater ontvangt en de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.

Ook voor huisartsen die zelf geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen is dit standpunt belangrijk, omdat alertheid bij complicaties belangrijk is. Tijdig overleg met de psychiater is dan raadzaam.

Raadpleeg voor meer informatie het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie, dat in samenwerking met de commissie medicatiebeleid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is opgesteld. Voor informatie over de behandeling met clozapine, zie bijlage Voorzorgen bij patiënten die clozapine gebruiken. Voor informatie over de behandeling met lithium, zie bijlage Voorzorgen bij patiënten die lithium gebruiken.