MDR'en

Actinische keratose

Initiërende partij(en):
NVDV

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie

Geautoriseerd door: Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, Nederlandse Vereniging voor Pathologie

De multidisciplinaire richtlijn Actinische keratose vindt u in de Richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen M108