MDR'en

Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen

Initiërende partij(en):
Verenso, V&VN

De richtlijn Besluitvorming over reanimatie richt zich op kwetsbare ouderen en de zorg rond het levenseinde. Met deze richtlijn willen de vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en NHG bijdragen aan betere anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen.

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn is bestemd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners die zorg bieden aan kwetsbare ouderen die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

De richtlijn is in drie delen te downloaden:

Ook is een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen opgesteld en is voor ouderen en hun naasten bijpassend patiëntenvoorlichtingsmateriaal gemaakt. Met het voorlichtingsmateriaal kan de behandelend arts kwetsbare ouderen uitnodigen voor een gesprek over hun wensen en de mogelijkheden bij reanimatie in hun specifieke situatie.

Aanverwante NHG-producten

Geen