MDR'en

Basaalcelcarcinoom

Initiërende partij(en):
NVDV

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologen, pathologen, kno-artsen, huisartsen, plastisch chirurgen, klinisch genetici, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van Integraal Kankercentrum Nederland, Levenmetkanker en Huidpatiënten Nederland betrokken bij de richtlijnontwikkeling.

Inhoud van de richtlijn

De Multidisciplinaire richtlijn Basaalcelcarcinoom richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een basaalcelcarcinoom. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met basaalcelcarcinoom.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe vaak basaalcelcarcinoom in Nederland voorkomt
  • Wat er in het rapport van de patholoog moet staan
  • Welke behandelingsmogelijkheden er zijn voor basaalcelcarcinoom
  • De behandelingsmogelijkheden en de factoren die de therapiekeuze beïnvloeden zijn in een leidraad weergegeven
  • Follow-up van patiënten met basaalcelcarcinoom

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen