Chronische Nierschade

Autorisatiedatum

2018

Initiatief

Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandse Internisten Vereniging

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Chronische nierschade

Inhoud van de richtlijn

De multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade geeft aanbevelingen voor diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS). De richtlijn is gericht op professionals in zowel de eerste als de tweede lijn.

De volgende onderwerpen komen in de richtlijn aan bod:

 • Diagnostiek CNS
  • Definitie
  • Bepaling nierfunctie en albuminurie
  • Stadiëring
 • Beleid en behandeling:
  • Voorlichting
  • Zelfmanagement
  • Leefstijl en dieetmaatregelen, eiwitbeperking
  • Weging CNS als cardiovasculaire risicofactor
  • Medicamenteuze behandeling van cardiovasculaire en renale risicofactoren
  • Influenza- en pneumococcenvaccinatie
  • Voorkomen additionele nierschade
  • Nierfunctievervangende behandeling op hogere leeftijd
 • Samenwerking:
  • Samenwerking 1e en 2e lijn en verwijsindicaties
  • Teleconsultatie,
  • Samenwerking met laboratoriumspecialisten klinische chemie
  • Point-of-care creatinine bepaling
  • Samenwerking met de diëtist
  • Samenwerking met apotheker