MDR'en

CIN (cervicale intra-epitheliale neoplasie), AIS (adenocarcinoma in situ) en VAIN (vaginale intraepitheliale neoplasie)

Initiërende partij(en):
IKNL

Inhoud van de richtlijn

De Multidisciplinaire richtlijn Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met (verdenking op) CIN. De richtlijn is van toepassing op alle vrouwen met (verdenking op) CIN, Adenocarcinoma in situ (AIS) en Vaginale intra-epitheliale neoplasie (VAIN). Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met CIN, zoals gynaecologen, huisartsen, pathologen, medisch microbiologen en psychologen. 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Pathofysiologie
  • Preventie
  • Screening
  • Diagnostiek
  • Pathologie en classificatie
  • Behandeling
  • Nacontrole
  • Organisatie van zorg

Aanverwante NHG-producten

Dossier Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker