MDR'en

Decubitus preventie en behandeling

Initiërende partij(en):
LEVV (tot 1 januari 2011), V&VN (vanaf 1 januari 2011)

De Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling is ontwikkeld op initiatief van Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging/Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en gepubliceerd in 2011.

Inhoud van de richtlijn

  • Het doel van deze richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in de keuze uit de hoeveelheid preventie- en behandelstrategieën.
  • De aanbevelingen zijn bedoeld voor patiënten, besturen van ziekenhuizen en instellingen en voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg aan zorgvragers die het risico lopen decubitus te ontwikkelen of al decubitus hebben, ongeacht de setting waarin de zorgvrager verblijft, de diagnose of de benodigde zorg.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Decubitus M70