Decubitus preventie en behandeling


Jaar: 2011

Verwante NHG-product: Decubitus M70

Initiërende partij(en): LEVV (tot 1 januari 2011), V&VN (vanaf 1 januari 2011

De Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling is ontwikkeld op initiatief van Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging/Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en gepubliceerd in 2011.