MDR'en

Diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen

Initiërende partij(en):
NVH

De Richtlijn Diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

In deze richtlijn worden alle beschikbare studies rondom diagnostiek bij patiënten met acute buikpijn samengevat en geclassificeerd naar bewijsniveau. Het doel van deze richtlijn is om daarmee het diagnostisch traject van patiënten met acute buikpijn te stroomlijnen en de lokale variatie per ziekenhuis en specialisme te minimaliseren. Deze richtlijn dient ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen M100