MDR'en

Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon

Initiƫrende partij(en):
NVvH

De richtlijn Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon is ontwikkeld op initiatief van het Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gepubliceerd in 2010.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn vat de belangrijkste literatuur over acute diverticulitis samen en geeft een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van acute diverticulitis van het colon.
  • Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen. Deze staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diverticulitis M99