MDR'en

Hallux valgus

Initiërende partij(en):
NOV

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopeden, huisartsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, podologen, gipsverbandmeesters en anesthesiologen. Er is bij de richtlijn ook rekening gehouden met de ervaringen en adviezen van een kleine groep patiënten met een hallux valgus.

Inhoud van de richtlijn

Deze Multidisciplinaire richtlijn Hallux valgus richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met hallux valgus. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners (eerste en tweede lijn) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een hallux valgus.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnose van een hallux valgus
  • Wanneer is een operatie nodig?
  • Behandelingen waarbij geen operatie nodig is
  • Soorten operaties bij een milde, matige en ernstige hallux valgus
  • De gebruikte verdoving bij een operatie van een hallux valgus
  • Nabehandeling na een operatie
  • Informatie die de arts aan de patiënt moet geven als een operatie nodig is
  • Organisatie van de zorg voor patiënten met een hallux valgus