MDR'en

Lijkschouw

Initiƫrende partij(en):
Ministerie van VWS

De Richtlijn Lijkschouw is ontwikkeld op initiatief van het Richtlijnconsortium Nederland en gepubliceerd in 2016.


Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn staan aanbevelingen voor de behandelend arts centraal, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan uitvoering en interpretatie van de lijkschouw. Daarnaast wordt aangegeven wanneer de behandelend arts de gemeentelijk lijkschouwer inschakelt en hoe hij met deze samenwerkt.

Aangezien er ook onduidelijkheid is over de samenwerking tussen de behandelend arts en de politie en aangezien er direct contact tussen hen mogelijk is, wordt deze samenwerking eveneens kort beschreven

Aanverwante NHG-producten

Geen