MDR'en

Mensen met migraine - aan het werk!

Initiërende partij(en):
NVvHP

De Multidisciplinaire evidence-based richtlijn Mensen met migraine - aan het werk! is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

Deze richtlijn gaat over: 

  • Het vóórkomen van migraine in de werksituatie. 
  • Kenmerken uit de omgeving en persoonlijke kenmerken van de werkende die daarbij een rol kunnen spelen.
  • De aanpassingen en behandelwijzen die zijn aan te bevelen om uitval door migraine te verminderen.
  • De wijze(n) waarop zorgprofessionals hun onderlinge afstemming ten behoeve van de persoon met migraine én de samenwerking met de persoon met migraine kunnen optimaliseren.
  • De juridische implicaties verbonden aan het geven van medische informatie over de persoon met migraine aan diens werkomgeving.

De doelgroepen zijn: 

  • Werkenden met migraine.
  • Mensen uit de werkomgeving van een persoon met migraine, zoals de werkgever of de leidinggevende, de naaste collega’s, de personeelsfunctionaris, het human resource management.
  • Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen  Arbeidsdeskundigen en arbeids- en organisatiepsychologen.
  • Zorgverleners van de persoon met migraine, zoals de huisarts, (hoofdpijn)neuroloog, psycholoog, hoofdpijnverpleegkundige.