Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar


Jaar: 2009

Verwante NHG-product: Buikpijn bij kinderen M100

Initiërende partij(en): NHG, NVK

De Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Nederlands Huisartsen Genootschap en gepubliceerd in 2009.