MDR'en

Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Initiërende partij(en):
NHG, NVK

De Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Nederlands Huisartsen Genootschap en gepubliceerd in 2009.

Inhoud van de richtlijn

Het doel van deze richtlijn is te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie.

De richtlijn is geschreven voor alle behandelaren die te maken hebben met kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie in zowel de eerste-, tweede-, als derdelijnsgezondheidszorg.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen M100