MDR'en

Palliatieve zorg bij hartfalen

Initiërende partij(en):
IKNL

Deze herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.

De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen vindt u in de Richtlijnendatabase van Pallialine.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Hartfalen