MDR'en

Plaveiselcelcarcinoom

Initiërende partij(en):
NVDV

Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, plastisch chirurgen, mond/kaak/aangezichtschirurgen, kno-artsen, oogartsen, (oncologisch) chirurgen, gynaecologen, urologen, (oncologisch) verpleegkundigen, psychologen en patiënten. Daarnaast is het Integraal Kankercentrum Nederland bij de richtlijnontwikkeling betrokken.

De multidisciplinaire richtlijn Plaveiselcelcarcinoom vindt u in de Richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen M108