MDR'en

Prolaps

Initiërende partij(en):
NVOG, NVH, NVMDL, NHG, NVR, NVU, NVFS

Meer dan 40% van de vrouwen boven de 40 heeft een verzakking. Een groot deel van deze vrouwen ondervindt weinig tot geen hinder van de verzakking, maar een aanzienlijk deel heeft wel klachten. Klachten van een prolaps (voornamelijk een hinderlijk ‘balgevoel’, maar ook incontinentie voor urine of ontlasting, pijn bij het vrijen, niet goed kunnen uitplassen, digitaal moeten ondersteunen van ontlasting) hebben een sterk negatief effect op de kwaliteit van leven.

Inhoud van de richtlijn

Steeds meer vrouwen met een (vooral symptomatische) prolaps zoeken medische hulp. Er zijn veel conservatieve en operatieve technieken beschikbaar. Dat maakt de selectie van behandeling, de keuze wel of niet operatief in te grijpen en, als er geopereerd wordt, de keuze van operatietechniek lastig. Tegen deze achtergrond is besloten een multidisciplinaire richtlijn te schrijven, de diagnostiek en behandeling van vrouwen met een prolaps te protocoliseren en goed te beschrijven hoe de betrokken disciplines ieder optimaal hun rol bij het zorgproces kunnen vervullen.