MDR'en

Slaapproblemen in de laatste levensfase

Initiërende partij(en):
IKNL

De IKNL-Richtlijn slaapproblemen in de laatste levensfase is ontwikkeld in opdracht van IKNL en gepubliceerd in 2023.

Inhoud van de richtlijn

  • De richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gaat over volwassenen met slaapproblemen in de laatste levensfase (arbitrair de laatste drie levensmaanden). Dit is de periode waarin de conditie van de patiënt duidelijk verslechtert door toenemende ziekteactiviteit inclusief de stervensfase (laatste levensdagen). Deze achteruitgang zal invloed hebben op het ontstaan van slaapproblemen, de signalering en behandeling. Deze richtlijn besteedt hier aandacht aan en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Aanverwante NHG-producten