MDR'en

Verantwoord wisselen medicijnen

Initiërende partij(en):
FMS, KNMP, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, ZN

NHG, LHV, Patiëntenfederatie Nederland, FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen gezamenlijke werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Deze afspraken moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

De belangrijkste afspraken:

 • geneesmiddelen zijn op basis van het risico bij wisselen ingedeeld in 3 categorieën:
  • groene categorie: wisselen kan
  • oranje categorie: wisselen kan alleen na begeleiding en controle
  • rode categorie: wisselen kan niet, tenzij er een tekort is 
 • de voorschrijver beoordeelt, in samenspraak met patiënt en apotheker, of er patiëntkenmerken zijn die wisselen ongewenst maken. De term medische noodzaak geeft hier duidelijkheid over.
 • beperk het aantal wisselingen om niet- medische redenen zoveel als mogelijk tot maximaal één keer per twee jaar.

Addendum Werkafspraken Verantwoord wisselen inhalatiemedicatie

Het NHG, LHV, Longfonds, Patiëntfederatie Nederland, NVALT, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben als addendum op de Leidraad de Werkafspraken verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie gepubliceerd. De werkafspraken betreffen wisselingen om niet-medische redenen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof, equivalente dosering, van hetzelfde type (aerosol, poeder), zelfde doseersysteem (multidose, capsule), en met eenzelfde benodigde inhalatiekracht en -techniek (op basis van interne weerstand)

De belangrijkste afspraken:

 • bij goed ingestelde patiënten is het streven om maximaal 1x per 4 jaar te wisselen van inhalator, tenzij de inhalator uit patent gaat of als er een tekort is.
 • uitgesloten van de wisseling zijn patiënten die door de wisseling 2 verschillende inhalatoren naast elkaar zouden moeten gebruiken.
 • bij noodzakelijke wisseling krijgt de patiënt zorgvuldige en persoonlijke instructie van apotheker en/of voorschrijver.
 • voor goede instructie is aanwezigheid van eenvoudige uitleg en/of filmpje of afbeelding en mogelijkheid om te oefenen met een placebo-inhalator een vereiste

Thuisarts

Thuisarts biedt de volgende informatie aan: