MDR'en

Verantwoord wisselen medicijnen

Initiërende partij(en):
FMS, KNMP, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, ZN

NHG, Patiëntenfederatie Nederland, LHV, FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk werkafspraken overeengekomen over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Deze afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid omtrent het thema wisselen van medicatie en moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

De leidraad bevat heldere afspraken bij welke geneesmiddelen er wel, bij welke niet en bij welke geneesmiddelen alleen na begeleiding en controle gewisseld mag worden. De term medische noodzaak geeft nu duidelijkheid en de voorschrijver is verantwoordelijk voor het gebruik ervan bij patiënten bij wie wisselen ongewenst is.

De afspraken borgen de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad Verantwoord wisselen van medicijnen (pdf). Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.