MDR'en

Verstandelijke beperking

Initiƫrende partij(en):
V&VN

Het opmerken en vaststellen van signalen van lichamelijk ongemak, wat een uiting kan zijn van een lichamelijk probleem bij mensen met een verstandelijke beperking, is een belangrijke eerste stap in het bieden van goede medische zorg.

Inhoud van de richtlijn

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden lichamelijke klachten niet altijd herkend of tijdig gesignaleerd. Daarom is het belangrijk om als begeleider en zorgverlener van mensen met een verstandelijke beperking alert te zijn op signalen van lichamelijke klachten bij cliƫnten. Deze richtlijn is hiervoor een hulpmiddel.