Aanmelden onderzoeksproject op de website voor NHG-Richtlijnen

Onderzoeksgegevens
Nederlandse titel die informatie geeft over het onderzoek. Geen acroniem of afkorting.
Beschrijf de onderzoeksvraag in maximaal 30 woorden.
Uitgangsvraag
Maximaal 250 woorden. Voor de vindbaarheid via de zoekmachines en www.nhg.org kunt u, bij voorkeur, een Nederlandse samenvatting doorgeven.

Startdatum onderzoek

Als u de ICPC-zoekfunctie gebruikt kunt u de code overnemen en hier selecteren.
Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?
Binnen welke categori(ën) uit de onderzoeksagenda valt de geprioriteerde kennislacune? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen welke clusters uit de onderzoeksagenda valt de geprioriteerde kennislacune? (meerdere antwoorden mogelijk)

Afrondingsdatum onderzoek

Bijvoorbeeld inclusie van patiënten of uitwisselen van data. Maximaal 50 woorden.
Betrokkenen
Voorletters en achternaam. De gegevens die u bij dit onderdeel 'Betrokkenen' invult, worden vervolgens getoond bij het desbetreffende onderzoek op www.nhg.org.
Voorletters en achternaam.
Voorletters en achternaam.
Zijn er meer personen betrokken bij dit onderzoek? Dan kunt u de naam (voorletters en achternaam) met functie hier vermelden.
Let op: ook de persoonsgegevens die u invult worden getoond op richtlijnen.nhg.org. Lees het privacy- en cookiebeleid.
CAPTCHA
2 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag test of u een mens bent en geen geautomatiseerd proces.