5-jaars follow up van zorggebruik na een episode van depressie, angst of overspannenheid

Titel onderzoek Nederlands

5-jaars follow up van zorggebruik na een episode van depressie, angst of overspannenheid

Titel onderzoek Engels

Five year follow up after an episode of depression, anxiety or emotional distress in general practice.

Onderzoeksvraag

Wat is de ziektegeschiedenis van depressie, angst en overspannenheid en het zorggebruik gedurende 5 jaar follow up?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten die volgens de huisarts depressief, angstig of gestressd zijn

C

Patienten met depressie, angst en gespannenheid onderling vergeleken en vergeleken met op leeftijd/geslacht gematchte controles

O

nieuwe episodes, andere psychische aandoeningen, N contacten, psychofarmaca gebruik in 5 jaar

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Lange termijn onderzoek naar patiënten met psychische aandoeningen in de huisartspraktijk is schaars. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het beloop van deze aandoeningen gedurende langere tijd en tevens in het zorggebruik van patiënten nadat zo’n aandoening geconstateerd is. Hiervoor verkregen we  van NIVEL zorgregistraties anonieme uitgespoelde gegevens uit medische dossiers van patiënten die in 2007 door de huisarts een diagnose depressie (P03 of P76; N = 1007)), angst (P01 of P74; N = 849) of emotionele distress (P02 of P78; N=280) hadden gekregen. De gegevens hebben betrekking op alle contacten in de jaren 2007 – 2011, en bevatten informatie over type contact, gestelde diagnoses, voorgeschreven medicijnen en verwijzingen. Dezelfde gegevens over dezelfde periode verkregen we ook over een op leeftijd en geslacht gematchte controlegroep van 4156 patiënten. Op basis hiervan onderzoeken we hoe vaak de index-episodes weer terugkomen, hoeveel zorg mensen met onderscheiden psychische problemen vragen voor de problemen in kwestie, voor andere psychische problemen en voor andere lichamelijke aandoeningen, hoeveel medicatie ze gedurende hoe lange tijd ze gebruiken en welke GGZ-verwijzingen er in de vijf jaar follow up plaats vinden. Dit alles in vergelijking met de controlegroep en tussen de drie ziekte categorieën onderling.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Case-control studie

Onderzoeker

R.Wildeboer

Contactpersoon

P. Verhaak (projectleider, hoogleraar GGZ in huisartspraktijk)

ICPC codes

P01 P02 P03 P74 P76 P78

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek