Advance care planning: anticiperen op zorg voor ouderen in de huisartsenpraktijk.

Titel onderzoek Nederlands

Advance care planning: anticiperen op zorg voor ouderen in de huisartsenpraktijk.

Titel onderzoek Engels

Advance care planning in general practice. A nested qualitative study within an ongoing cluster randomized trial.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen?

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? De groep ouderen en chronisch zieken groeit en de medische mogelijkheden blijven toenemen. Het is daarom heel belangrijk voor ouderen en artsen om te weten welke zorg een oudere patiënt wil. Op dit moment vinden gesprekken hierover weinig plaats.

Door op een systematische manier de zorg voor de oudere patiënt te bespreken, kunnen patiënten en huisartsen beter anticiperen op zorg. Ook kunnen zorgverleners voorlichting geven en krijgen zij meer inzicht in de wensen en zorgen van de patiënt en naasten. Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt zo ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten. In dit project wordt daarom voor huisartsen en patiënten een praktische handleiding voor het bespreken van zorg voor ouderen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Communicatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

J.J.Glaudemans

Contactpersoon

J.J.Glaudemans

Andere betrokkenen

Prof. dr. D.L. Willems (projectleider, Promotor), Dr. E.P.Moll van Charante (co-promotor), Prof. dr. S.A. de Rooij (projectcommissielid), Prof. Dr L.Deliens (projectcommissielid)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel, andere klinische afdeling, eigen organisatie

Soort samenwerking

De handvatten voor het bespreken van zorg voor ouderen zullen ontwikkeld en getest worden in een grootschalig gerandomiseerd onderzoek onder ouderen in de huisartsenpraktijk, dat in samenwerking met de afdeling geriatrie plaats vindt.